Mô tả dự án

Remak kính gửi tới Quý khách hình ảnh công trình thi công gỗ tiêu âm phòng thu tại 64 Bà Triệu. Dự án được sử dụng 2 vật liệu chính là gỗ tiêu âm soi rãnh và tấm tiêu âm Sonic.

Thông tin dự án

+ Dự án

+ Chủ đầu tư

+ Vị trí

Sản phẩm ứng dụng