Mô tả dự án

Remak kính gửi tới Quý khách hình ảnh công trình thi công gỗ tiêu âm phòng thu tại 64 Bà Triệu. Dự án được sử dụng 2 vật liệu chính là gỗ tiêu âm soi rãnh và tấm tiêu âm Sonic.

Project information

+ Project

+ Investor

+ Location

Sản phẩm ứng dụng