Len gỗ tiêu âm WoodWool Arts

Len gỗ tiêu âm WoodWool Arts

Remak® Acoustic WoodWool Arts là vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường được làm từ len gỗ, xi măng và nước. Các thành phần tự nhiên kết hợp cùng nhau tạo nên một sản phẩm có nhiều ưu điểm nổi trội. Remak® Acoustic WoodWool Arts có sẵn 7 mẫu: Quilted, Check, Stripes, Lines, Diagonal, Arch và Curve. Tất cả được thiết kế để có thể kết hợp thành vô cực.

  • Bề mặtSơn nước | Tự nhiên
  • Cốt tấmSợi gỗ bạch dương + Xi măng

Quilted

Diện tích = 0.673m² Tương đương 1.49 tấm/ m²

A = 580 mm

B = 1160 mm

C = 15 | 18 | 25 mm

D = 5 | 10mm

 

Check

Diện tích = 0.673m² Tương đương 1.49 tấm/ m²

A = 580 mm

B = 1160 mm

C = 15 | 18 | 25 mm

D = 5 | 10mm

 

Stripes

Diện tích = 0.673m² Tương đương 1.49 tấm/ m²

A = 580 mm

B = 1160 mm

C = 15 | 18 | 25 mm

D = 5 | 10mm

 

Lines

Diện tích = 0.673m² Tương đương 1.49 tấm/ m²

A = 580 mm

B = 1160 mm

C = 15 | 18 | 25 mm

D = 5 | 10mm

 

Diagonal

Diện tích = 0.673m² Tương đương 1.49 tấm/ m²

A = 580 mm

B = 1160 mm

C = 15 | 18 | 25 mm

D = 5 | 10mm

 

Arch

Diện tích = 0.673m² Tương đương 1.49 tấm/ m²

A = 580 mm

B = 1160 mm

C = 15 | 18 | 25 mm

D = 5 | 10mm

 

Curve

Diện tích = 0.673m² Tương đương 1.49 tấm/ m²

A = 580 mm

B = 1160 mm

C = 15 | 18 | 25 mm

D = 5 | 10mm

 

Thỏa sức sáng tạo cùng WoodWool Arts

 

MÔ HÌNH THIẾT KẾ 3D